Themaschool: Wetenschap en Techniek

Vanaf schooljaar 2018-2019 richt Dalton Hengelo Zuid zich op het thema  Wetenschap en Techniek.

Het eerste jaar was een oriëntatiejaar, waarin we mogelijkheden onderzocht hebben en met het team een plan ontwikkelt hebben voor onze school.

In februari 2019 was er een ouder- inspiratie avond, waarbij Tim Post de avond heeft verzorgd, samen met Annemieke, om zo ouders te informeren èn te laten ervaren waar wij naartoe willen.

De projectweken in maart vorig schooljaar stonden in het teken van Wetenschap en Techniek, met als afsluiting het Open Huis op 5 april.

Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd. We gaan aan de slag met Ontdekkend en Ontwerpend leren. We worden daarbij begeleid door een docent van Saxion Hogeschool.

Nieuwsgierig? of heeft u nog vragen? Kom gerust bij Annemieke.