Sinds schooljaar 2019-2020 is er een schoolzorgondersteuner werkzaam op Dalton Hengelo Zuid.

Wat doet een schoolzorgondersteuner?
De School Zorgondersteuner is beschikbaar voor ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en leerkrachten. De School Zorgondersteuner zal haar werkzaamheden richten op kinderen die ondersteuning nodig hebben. Samen met ouders, de intern begeleider en de leerkracht zal gekeken worden waar deze hulp op gericht moet zijn. De gesprekken met ouders en/of de contactmomenten met leerlingen voert de School Zorgondersteuner zelf uit op school of in de thuissituatie.

Waarom een School Zorgondersteuner?
In Hengelo vinden we het belangrijk dat u uw vragen en zorgen kunt bespreken op plaatsen waar u al gewend bent om te komen. De school van uw kind is zo’n plek. Daarom is de gemeente Hengelo in schooljaar 2018-2019 gestart met een pilot. De ervaringen waren erg positief en vanaf dit schooljaar is op vrijwel elke school in Hengelo een Schoolzorgondersteuner gestart.

Even voorstellen..
Mijn naam is Kim Wognum. Ik heb 2 zoons en ik werk bijna 20 jaar in de Jeugdhulpverlening. Op dit moment werk ik als ambulant hulpverlener in een diagnostiekteam. Ik doe hier, samen met mijn team, onderzoek naar wat een kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ik werk hierin altijd samen met ouders en school. Ook ben ik Video-hometrainer en Video-interactie begeleider. Met behulp van kleine stukjes beeld kijk ik met ouders naar wat er goed gaat in het contact met hun kind(eren).

Vanuit de gemeente Hengelo heb ik de mogelijkheid gekregen om voor 4 uur per week als School zorgondersteuner te werken bij OBS Dalton Hengelo Zuid. Een leuke uitdaging. Ik ervaar een mooie samenwerking tussen Jeugdhulp en onderwijs!

Wat kan ik voor u betekenen?
Door samen met ouders, de intern begeleider en de leerkracht te kijken waar de hulp zich op moet richten kan ik:
– individuele begeleiding bieden aan uw kind
– ouders ondersteunen bij opvoedingsvragen/gezinsomstandigheden die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind
– meedenken over vragen die u heeft over de ontwikkeling van uw kind
– de leerkracht ondersteunen bij vragen, zowel klassikaal als bij een individuele leerling

Daar waar nodig zal ik (uiteraard in overleg), adviseren of doorverwijzen naar passende hulp.

U kunt mij bereiken via de leerkracht of de intern begeleider, maar rechtstreeks aanspreken, bellen of mailen mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet,


Kim Wognum

tel. 0610325013
K.Wognum@szo-hengelo.nl