Veilige school:

Kinderen, ouders, onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel hebben recht op een veilige school.
Dalton Hengelo Zuid wil zo’n school zijn en wijst pesterijen, seksuele intimidatie en discriminatie af!

Mocht het toch gebeuren dat iets dergelijks jou overkomt dan kan je erover praten met onze schoolcontactpersoon. Op onze school is dit juf Marianne Oorlog.

De schoolcontactpersoon brengt de klacht in kaart en geeft mogelijke vervolgstappen gericht op een adequate behandeling van de klacht, aan.
De schoolcontactpersoon zal vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan.
Daarnaast is de schoolcontactpersoon medeverantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat.
Hiertoe zal zij publicaties verspreiden, bevorderen dat er gedragsregels worden opgesteld en
weerbaarheidsprogramma’s worden uitgevoerd. Om een veilig en prettig schoolklimaat te optimaliseren is het van belang het goede dat we doen te behouden.
Jaarlijks zal juf Marianne zich introduceren in de groepen 4 t/m 8.

Er is een brievenbus geplaatst waar leerlingen maar ook ouders of collega’s met hun vragen of klachten terecht kunnen en eventueel een afspraak kunnen maken met de schoolcontactpersoon.
Ook kan je de volgende site bezoeken www.kindertelefoon.nl of gratis bellen met de kindertelefoon 0800-0432.

Klachtenprocedure:
Bij een goede communicatie in de school hoort ook dat er duidelijkheid bestaat over de weg die bewandeld wordt als u een klacht heeft. Misschien bent u het ergens niet mee eens. Bij voorkeur gaat u hiermee eerst naar de groepsleerkracht of directeur. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie of contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon mw. A. Overbeek.

Wanneer u er voor kiest de geschillencommissie aan te schrijven dan krijgt u na het indienen van de klacht een bevestiging van ontvangst en zal er een officiële klachtenprocedure in werking worden gesteld.
Het schoolbestuur heeft een klachtencommissie ingesteld die uw klacht zal behandelen.
U zult op de hoogte worden gebracht van de resultaten.

Landelijke Geschillencommissie
3508 AD Utrecht
Postbus 85191
Tel. 030-2809590

Externe vertrouwenspersoon
Mw. A. Overbeek
T. 06-30642568
E. info@anneoverbeek.nl
W. www.anneoverbeek.nl