opleiden in de school:

Sinds 2014 is de Dalton Hengelo Zuid een opleidingsschool. Opleiden in de School is bij uitstek een vorm van opleiden die past bij de visie van de Dalton Hengelo Zuid ‘Ik, jij, wij: samen 1’! Het is onze maatschappelijke en pedagogische opdracht om als Primato-basisscholen plek te bieden voor de leerkrachten van de toekomst! Het is het beste model voor het opleiden van leraren: theoretisch en (nu nog beperkt ) wetenschappelijk onderzocht. Het is gebleken dat studenten: beter zijn voorbereid op het lesgeven, (zowel inhoudelijk als organisatorisch), ze hebben een bredere kijk op de schoolcontext, zien meer het belang van collegiale samenwerking en ze verlaten minder snel het onderwijs (van den Berg, 2013).

Studenten worden intensief begeleid door een schoolopleider en een instituutsopleider, die beiden geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging voor lerarenopleiders (een vereiste binnen het concept OidS).  De vakdocenten worden regelmatig geraadpleegd voor de theoretische verdieping m.b.t. het opleiden en begeleiden. Voor de mentoren is er een continue professionele ontwikkeling door het werken met studenten, de schoolopleider en de instituutsopleider, wat weer leidt tot schoolontwikkeling. Onderzoek doen neemt een steeds meer prominente plaats in binnen dit concept m.n. op de academische opleidingsscholen.

Opleiden in de school is een krachtig samenwerkingsverband tussen hoger onderwijs en beroepspraktijk samen en hierdoor kunnen we goede leerkrachten opleiden!

Jacqueline van der Bunt
Opleider in de school