Leerlingenraad

We hebben een leerlingenraad, die mee mag praten over allerlei schoolse zaken.
Deze leerlingenraad bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Elke groep levert twee leden, die de groep vertegenwoordigen.
De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar.