HVO/GVO:

       
Leerlingen in groep 7 en 8 kunnen jaarlijks kiezen voor het volgen van HVO.
Voor het volgen van deze lessen is een verklaring van een ouder/opvolger nodig dat het kind deze lessen mag volgen.

HVO staat voor Humanistisch Vormings Onderwijs, een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs die net als godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen wordt gegeven. Ik geef deze uitleg van de HVO letters nog maar even weer, omdat men vaak niet weet waarvoor ze staan.
HVO dekt een zeer brede lading. Wekelijks werk ik met de leerlingen aan thema’s zoals vriendschap, lichaamstaal, eigenschappen, gewoontes, pesten. Dat gebeurt met afwisselende werkvormen, b.v. kringgesprek, tekenen, spelvormen, groepswerk. Ik probeer de kinderen kritisch en op een creatieve manier hun eigen kijk op de zaken te laten ontwikkelen. Keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte keuze.
Wilt u meer weten over de lessen HVO, dan kunt u terecht bij www.hvo.nl of bij mij.

Jacky Lusthusz


Hoe ga je met elkaar om?  Wat is goed en wat is fout? Kun je verdriet en geluk ook met elkaar delen? Welk feest vieren de Christenen met Kerst en Pasen?  Wat hebben Carnaval, Valentijnsdag en Sinterklaas met godsdienst te maken? Zomaar een aantal vragen waar we in de lessen GVO aandacht aan besteden.
In groep 7 en 8 kunnen de leerlingen kiezen voor het volgen van GVO.
GVO staat voor Godsdienstig Vormings Onderwijs.
De lessen GVO worden onder schooltijd op school gegeven.
De lessen zijn bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met belangrijke aspecten van de verschillende wereldgodsdiensten, waarbij het accent ligt op het Christendom. Daarbij draait het met name om algemene kennis, respecteren en je eigen mening vormen.
In bijna elke les wordt een verhaal verteld. Je hoort verhalen, die mensen al eeuwen aan elkaar hebben doorverteld. Deze verhalen zijn mooi en waardevol, want er zit veel wijsheid in verborgen. Vaak zijn ze ook erg spannend en gaan ze over een persoon die een voorbeeld kan zijn voor hoe je als mens goed kan leven. Naast verhalen zit de les ook vol met verwerkingsvormen zoals: spelletjes, toneel, tekenen, knutselen en interessante werkbladen. Alles wordt bewaard in een eigen map.
Voor meer informatie kun u altijd even bij mij binnen lopen (donderdag van 13.00-14.00)
Ook kunt u terecht op de website www.pcgvo.nl

Yvonne Timmer
GVO docent