Bibliotheek op school

Op school hebben we een schoolbibliotheek, waar de kinderen boeken kunnen lenen.
Dit is een initiatief van “Bibliotheek op school”.
Hierin werken scholen samen met de bibliotheek aan  taalontwikkeling en leesbevordering.

De consulent van de bibliotheek heeft de boeken van school geinventariseerd en aangevuld met een collectie vanuit de bibliotheek.
Hierdoor hebben we nu een prachtige collectie boeken, waaruit de kinderen gratis boeken kunnen lenen. Elke week kunnen er boeken worden geleend. Er zijn enkele ouders, die helpen bij het uitlenen van de boeken.

We zijn erg blij met de “biblotheek op school’, dit draagt bij aan de leesmotivatie en zo ook aan het leesniveau van de kinderen.