Namens de Ouderraad:

Wat doet de Ouderraad?

Op bijna elke school in ons land is een ouderraad (OR) actief. Zo ook bij ons op school. De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en (een drietal) docenten. Wij als ouderraad richten ons met name op een goede werk- en leersfeer op school. De OR probeert op haar manier bij te dragen aan een prettige basisschoolperiode voor onze kinderen. De ouderraad ondersteunt de school met activiteiten die het onderwijs raken, maar er geen onderdeel van zijn. We ondersteunen financieel of organiseren activiteiten. Daarnaast fungeren we als klankbord voor ouders.

De activiteiten die we bekostigen dan wel organiseren zijn onder meer het sinterklaasfeest, de kerstviering, deelname aan de avondvierdaagse, de thema (speur)tochten etc. Om het te kunnen organiseren zijn er verschillende werkgroepen actief: BSA (buitenschoolse activiteiten) Deco (aankleding van de school) Verkeersouders (voor een verkeersveilige omgeving) en de bekende luizenmoeders. Ook ouders van buiten de OR kunnen hieraan een nuttige bijdrage leveren. Verder doen wij eenmalige donaties voor bepaalde school-activiteiten, zoals geld beschikbaar stellen voor nieuwe leesboeken tijdens de kinderboekenweek. Om dit alles te kunnen bekostigen, wordt een vrijwillige bijdrage van u als ouders gevraagd. Rond oktober ontvangt u hiervoor een verzoek tot betaling.

Ouderraadvergadering

We houden minimaal vijf maal per jaar een vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom. In de vergaderingen bespreken we onder meer de komende activiteiten en evalueren we de voorgaande.

Financiële bijdrage

De OR is er om onze kinderen meer te bieden dan alleen onderwijs. Dit kan alleen met uw steun. Wij vragen een om een vrijwillige bijdrage van € 25.- per leerling. U mag dit voldoen door overmaking op rek.nr. NL 84 INGB 0005295290 t.n.v. Oudervereniging Daltonschool Hengelo Zuid, graag ovv “bijdrage OR 2019-2020”, de naam van uw kind(eren) en de groep.

We maken er samen een geweldig schooljaar van!

Heeft u vragen of opmerkingen die met name te maken hebben met de goede werk-/leersfeer op school of wilt u zitting nemen in de Ouderraad, dan kunt u ons altijd mailen: or.daltonhengelozuid@primatohengelo.nl

De samenstelling van de OR:

Elise Krop (interim voorzitter)
Janneke Smit (penningmeester)
Karinne ten Brummelhuis (notulist)
Teun Balt
Mendy van Esch
Marlies Hemmer
Marleen Sibma
Merel van Merksteijn
Maaike Oostrik
Debby Witteveen
Herma Wentink
Peter Schuffelen

Karin van Driel (leerkracht)
Ger Schepers (leerkracht)