Wat doet een Ouderraad?

Op bijna elke school in ons land is een ouderraad actief. Zo ook bij ons op school. Wij als ouderraad richten ons met name op een goede werk-/leer¬sfeer op school. Ofwel alles wat het naar school gaan voor onze kinderen extra leuk maakt. Het cadeautje op school met sinterklaas, de kerstdiners, als school deelnemen aan de avondvierdaagse, de thema (speur)tochten etc.etc. daarom zijn er verschillende werkgroepen: BSA / Deco / Verkeersouders / Luizen.
Verder doen wij eenmalige donaties voor bepaalde school-activiteiten. Zoals bijvoorbeeld geld beschikbaar stellen voor nieuwe leesboeken tijdens de kinderboekenweek. Om dit alles te kunnen bekostigen, wordt een vrijwillige bijdrage van u als ouders gevraagd. Rond oktober ontvangt u hiervoor een verzoek tot betaling.
Daarnaast fungeren wij ook als klankbord voor u als ouder.

Algemene Ouderraadvergadering

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ouderraadvergadering worden eventuele nieuwe leden aan u voorgesteld en door u gekozen. Tijdens deze vergadering legt de OR verantwoording af aan u over de besteding van de ouderbijdrage. Naast dit officiële gedeelte, wordt deze avond ingevuld met voor u interessante zaken. Dat kan bijvoorbeeld een spreker zijn of u krijgt de mogelijkheid van gedachten te wisselen over actuele zaken die op school spelen. Deze avond is hét moment waarop ouders ideeën kunt uitwisselen en waarop tevens kennisgemaakt kan worden met andere ouders.

We houden minimaal vijf maal per jaar een vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom.

De OR probeert op haar manier bij te dragen aan een prettige basisschool¬periode voor onze kinderen. Dit kan alleen met uw steun.

Wij vragen een om een vrijwillige bijdrage van € 25.- per leerling. U mag dit voldoen door: Overmaking op:
– Overmaking op rek.nr. NL 84 INGB 0005295290  t.n.v. Oudervereniging Daltonschool Hengelo Zuid, graag ovv “bijdrage OR 2017-2018”, de naam van uw kind(eren).

We maken er samen een geweldig schooljaar van.
Heeft u vragen of opmerkingen die met name te maken hebben met de goede werk-/leersfeer op school of wilt u zitting nemen in de Ouderraad, dan kunt u ons altijd mailen: or.daltonhengelozuid@primatohengelo.nl

De samenstelling van de OR:

Rob Mees ten Oever (voorzitter)
Janneke Smit (penningmeester)
Miranda Ossentjuk
Karinne ten Brummelhuis
Marlies Hemmer
Elise Collard
Maaike Oostrik
Peter  Schuffelen (verkeer)
Herma Wentink

Karin van Driel (leerkracht)
Ellen van Maanen (leerkracht)
Paula Wondergem (leerkracht)