Algemeen 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en het personeel.

De MR heeft hiervoor een wettelijke instemmings- en adviesbevoegdheid om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en bestuur van de school.
Het heeft instemmingsrecht in zaken zoals de vaststelling van de onderwijstijd, voorzieningen voor de leerlingen en veranderen van de grondslag van de school, etc.etc.
Alles om (zoals een ondernemingsraad in het bedrijfsleven) samen met de directie tot een optimaal beleid te komen, waarin de leerkrachten en onze kinderen goed kunnen functioneren.

De MR heeft een gevraagde en ongevraagde adviesbevoegdheid over allerlei bestuurs- e beleidsmatige zaken die de school betreffen.

De MR is tevens een klankbord en aanspreekpunt voor ouders. Zij staan open voor uw ideeën, suggesties en vereteringen.

Heeft u vragen, suggesties voor verbeteringen of zijn er zaken die u aan ons kwijt wilt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Huidige samenstelling MR 2019/2020:

Jacqueline van der Bunt – leerkracht ondersteuning
Margret Krabbenbos – leerkracht groep 7
Jolande van Aken – leerkracht groep 5

Bas Sotthewes – ouder
Rachel van Raan -ouder  (GMR)
Dineke van der Pluym -ouder (voorzitter)

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders.
Astrid Schwind is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke MR (=GMR).

Zij vertegenwoordigen voor alle openbare scholen in Hengelo in ons belang.