Oudergesprekken

Terug
5 november 2018
vanaf 18.00 uur

Vanavond is de gezamenlijke avond voor de oudergesprekken.

Deze eerste gesprekken gaan met name over de sociaal emotionele ontwikkeling, onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld het welbevinden, sociale contacten, de werkhouding en de taakaanpak.